Festival Kapsamında Gerçekleştirilen Projeler

Misyonu; sanatı duvarlar arasından çıkarıp sokaklarda herkesin ulaşabileceği ve gündelik hayatlarının içinde yaşayabilecekleri bir hale getirmek, Sirk ve Sokak Sanatları alanında eğitimler düzenleyerek gençlerin ve çocukların sanat üzerinden üretim yapmalarına olanak tanımak olan Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivali değişik projelerle hayat buluyor. 

Festivale Hayat Veren Projeler:

Street Art's in Mardin Vol1

Street Art's in Mardin Vol2

Be Part to Change